Grandis projekt

Az InnoLearn klasztermenedzser szervezete, a PROMPT-H Kft. pályázatot nyújtott be az Erasmus+ Stratégiai partnerségek pályázati forma 2016. március 31-i határidővel zárult pályázati fordulójára „Grandis XXI. - Vocational Education for Interprofessional Elderly Care in the 21st century” címmel.

A négy ország, 8 projektpartner együttműködésével megvalósítani tervezett projekt célja tudástranszfer és képességfejlesztés magyar szociális gondozók számára angol, ír és francia partnerszervezetek tapasztalatainak felhasználásával. A projekt egy moduláris szakképzési programhoz dolgoz ki kompetenciatérképet, tantervet és tananyagot, amely hivatásos és alkalmi gondozók képességeit fejleszti. A képzés központi eleme az „eHealth”, azaz modern ápolási-egészségügyi technológiák ismerete és használata, valamint idősek virtuális közösségeinek menedzselési, mentorálási lehetőségeinek megismertetése szociális gondozókkal, a legmodernebb IKT-eszközök felhasználásával.

A pályázat végeredményéről várhatóan 2016 augusztusában érkezik értesítés a pályázat hazai elbírálójától a Tempus Közalapítványtól.

Projektben résztvevő Klasztertagok: PROMPT-H Kft., SZÁMALK-Szalézi SZKI, Öveges József SZKI