Impresszum

„InnoLearn – A Tudásháló Klasztere” létrehozásának célja az innovatív tanulási, tanítási módszerek kifejlesztésében, alkalmazásában és elterjesztésében érdekelt, kreatív kutatóintézetek, vállalkozások, szervezetek humán erőforrásainak koncentrálása. A XXI. században a globalizáció és a technológiai konvergencia, a számítástechnika, a számítógépes hálózatok, a távközlés (telefon, fax), a szórakoztatóelektronika (TV, rádió,) iparágainak fokozatos összeolvadása, az Internet, a vezeték nélküli technológia robbanásszerű fejlődése olyan elemi változásokat indukál a tudásszerzés és tudásátadás terén, amely az eddig kialakult oktatási struktúrákat alapjaiban fogja megváltoztatni. A feladat nem egyszerűen az, hogy a hagyományos módszerekről át kell térni az új, infokommunikációs eszközök iskolai bevezetésére, hogy e-tananyagokat kell fejleszteni és alkalmazni. Az oktatás lényegéhez tartozik a hagyományőrzés, az oktatási intézmények lényegükből fakadóan (nem pejoratív értelemben) konzervatív intézmények. A több évszázados hagyományokat nem lehet (és nem is kell) egyik pillanatról a másikra „digitalizálni”. Tudomásul kell venni, hogy az infokommunikációs technológiák oktatási alkalmazása, az e-learning fejlesztések itthon és világszerte a kutatás stádiumában vannak. Még a magyar terminológia sem alakult ki, hiszen nincsen jó magyar szavunk sem az olyan angol elnevezésekre mint: „e-learning”, „tutor”, „mentor”. Kísérletezünk, de nincsenek – és még nem is lehetnek – kialakult módszereink az oktatásszervezés és az új pedagógiai módszertan tekintetében. Eltekintve azoktól – az elsősorban az USA-ban létrejött – sikeres IKT alapú képzési rendszerektől, amelyeket nagyon erős távoktatási múlttal és tapasztalattal rendelkező intézmények hoztak létre és működtetnek, világszerte valóban csak kísérletekről, pályázati támogatásból fejlesztett, de a támogatás megszűnése után többnyire kudarcba fulladt e-tanulási rendszerekről hallunk.
Az tanulás/tanítás átalakulása része az átfogó társadalmi átalakulásnak. Filozófusok, pszichológusok, kutatók évtizedek óta foglalkoznak az információs társadalom kérdéskörével, próbálják feltérképezni azt a folyamatot, amely nemcsak az oktatást, hanem a társadalmat – mint egészet – alapjaiban változtatja meg. Innovatív tanulásról beszélünk, mert az információ, a tudás megszerzéséhez és rendszerezéséhez mind az egyén, mind a szervezetek szintjén az eddigiektől teljes mértékben eltérő kompetenciákra és a kompetenciák megszerzését támogató infokommunikációs rendszerekre van szükség. A tanulás és tanítás központi kérdéseivé válnak az információ tárolásának és visszakeresének módszerei. Miközben tapasztaljuk, hogy a „mesterséges intelligencia” 20 évvel ezelőtti felvetései vakvágánynak látszanak, a „jelentést” és „kontextust” „értelmezni” képes Web (szemantikus web) a kutatás középpontjába került.
Az információrobbanás, az átviteli sebesség exponenciális felgyorsulásának korszakában Magyarország nemzetközi pozicióját alapvetően fogja meghatározni az, hogy „az önszervező tanulás mint együttműködő tudásmenedzselés”
[2]Az oktatás és képzés, a tanulás eredményessége minden társadalmi formációban fontos volt, de a tudásalapú társadalomban a fennmaradás alapkérdése. Nemzeti érdekünk, hogy a Közép-magyarországi régió – ahol a hazai üzleti szolgáltatások, és a fejlett infrastrúktúra koncentrálódik, versenypozícióját egy tudásintenzív e-learning integráció révén is meg tudja erősíteni. Az új médium – az Internet – néhány évtized alatt központi információforrásá, a kommunikáció, az informális tanulás elsődleges színterévé fejlődött. A formálódó információs társadalom kulcsfogalmai: hálózati tanulás, hálózati tudásmegosztás, hálózati együttműködés. Az alapítók meggyőződése szerint ahhoz, hogy az “e-learning innováció” a kísérleti fázisból az alkalmazás és elterjedés fázisába kerülhessen, valamint ahhoz, hogy a korszerű infokommunikációs hálózat a magyar gazdaság valódi erőforrásává válhasson, a szektor szereplői által kialakított konszenzusra, a felhalmozott elméleti és gyakorlati tudás, kreativitás egyesítése révén generált szinergiára van szükség – ez a felismerés készteti a több éve egymással szakmai és üzleti kapcsolatban álló szervezeteket az Innolearn klaszter megalapítására.

 

Az információs társadalom messze több mint az „informatika” vagy az „elektronikus szolgáltatások”: a társadalom, a gazdaság és a hétköznapi élet olyan nagyléptékű átalakulása, amely a foglalkoztatásban, a termelésben és a fogyasztásban az információs-és tudástermékeket, a kulturális javakat, az oktatás és a tudomány teljesítményét értékeli fel, és teszi ezeket a versenyképesség zálogává. Magyar Információs Társadalom Jelentés, ITTK, 2006.
Bessenyei István: Napló a hálózati tanításról, 2005 (http://diakvallalkozas.ktk.nyme.hu/naplo.htm)

Innolearn klaszter

Innolearn kurzusok